1. Đạt Giải Nhất trong Cuộc thi: "Ý tưởng quy hoạch Khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên và phương án kiến trúc Trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên" năm 2022

 

 

2. Được tuyên dương trong Hội nghị: " TUYÊN DƯƠNG NGƯỜI NỘP THUẾ THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT THUẾ NĂM 2021"

2.20372 sec| 1537.641 kb
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40