Công ty Cổ phần Kiến trúc NIWWIN (NIWWIN., JSC) được quyết định thành lập 28/12/2007

Lĩnh vực hoạt động:

vấn chiến lược;
Quy hoạch thiết kế đô thị;
Lập dự án đầu xây dựng;
vấn thiết kế Kiến trúc Nội thất.

Mục tiêu :

Trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực vấn thiết kế vấn đầu tư.
Cung cấp dịch vụ hoàn hảo.
Đối tác tin cậy.

Định hướng phát triển:

Mở rộng quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết.
Phát triển quy mô trên các lĩnh vực kinh doanh.
Phát triển nguồn nhân lực (cả về chất và lượng)
 
0.02107 sec| 1588.438 kb
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40